AVI’s bakgrund

Bakgrund

AVI – Adventures and Volunteering in India – grundades år 2008 av två före detta svenska volontärer, Signhild Örnberg och Gunilla Hillergren, i samarbete med indiern Madan Singh.

Madan har lång erfarenhet av arbete med internationella volontärer och har deltagit i många olika volontärprojekt i Indien. Under ett halvår år 2007 arbetade Signhild och Gunilla som volontärer inom olika organisationer i Thailand och Indien. På en av dessa volontärcamper var Madan platsansvarig.

Här började Signhild och Gunilla att smida planer för att eventuellt starta upp en egen organisation eftersom de var missnöjda med de höga volontäravgifterna och dessutom med olika organisationers sätt att jobba – i stort sett bara med basundervisning i engelska på skolorna. Signhild och Gunilla ville något mera. Barn som kommit så lång så de fått börja skolan har det trots allt ganska bra. Det måste finnas barn med mycket större behov – barn som inte har någon möjlighet att få gå i skolan, som inte får någon läkarvård och som dessutom behandlas väldigt illa av samhället i övrigt – de ”kastlösa” barnen.

När Signhild och Gunilla sedan frågade Madan om han var villig till ett samarbete tackade han omgående ja, planeringen satte fart och i mars 2008 skrevs papperen under – AVI hade grundats.

AVI är en ideell organisation vars mål i första hand är att ge människorna i de två byarna – Banjara Basti och Hathi Tiba – ”hjälp till självhjälp”. AVIs fokus är att ge barnen möjligheter att få gå i skola för att få en gedigen utbildning och sedan återkomma till sina byar för att hjälpa till i byarnas utveckling.