Banjara Basti

Banjara Basti är en by i utkanten av staden Sikar, som ligger i Rajasthan, Indien. Byn består av drygt 2 500 innevånare fördelade på fler än 500 familjer. Byn består huvudsakligen av människor från den lägsta kasten framför allt från de vandrande folkgrupperna – nomader ”untachables” eller kastlösa. Dessa människor har levt ett omkringströvande liv i många generationer. De brukade flytta från ställe till ställe för att söka sin föda. Många av dem var beroende av att tigga i byar och städer. Naturligtvis hade en del av dem lite yrkeskunskap så att de ibland kunde tjäna litet pengar av människorna i de högre kasterna Beroende på den snabba befolkningsökningen och den oorganiserad industrialisationen i Indien, kan dessa människor i dag inte hitta sitt levebröd när de vandrar från plats till plats. Därför har de nu konstruerat tillfälliga skydd i närheten av städerna där det är lättare att få sitt levebröd genom att tigga eller arbeta.

Det är ganska vanligt i Indien att områden bebodda av människor från de lägre kasterna måste ligga en bit ifrån områden där människor från de högre kasterna bor. Inte heller får människorna från de lägre kasterna delta i någon form av sociala eller religiösa ceremonier som anordnas av människor från de högre kasterna.

Innevånarna i Banjara Basti tillhör många kaster, främst följande: Banjara, Swami, Bawari Chowkidar, Bhopa, Kalbelia, Dholi eller Nat, Kunchia, Giwaria och Dakot. På grund av liknande levnadskulturer är de allmänt kända som ”Gipsies”, men deras seder och traditioner beror på den kast de tillhör.

Livet i Banjara Basti

Levnadsvillkoren i Banjara Basti är ganska dåliga. De saknar basbehov som bostäder, vatten, elektricitet, utbildning, sysselsättning och ett hygieniskt sätt att leva. De flesta har inga kunskaper och färdigheter att tjäna tillräckligt med pengar för sitt uppehälle.

De använder bambupinnar och gamla klädtrasor, använda cementsäckar och annat skräp för att bygga tillfälliga skydd så att de kan skydda sig från extrem kyla, regn och värme. Men större delen av tiden sover / lever de under bar himmel.

Det finns ingen skola i byn och föräldrarna stödjer inte sina barn att gå till skolor som är belägna på platser utanför byn på grund av brist på medvetenhet och av säkerhetsskäl. Istället engagerar de barnen att hjälpa till i arbetet, antingen genom att följa djuren till deras betesmarker eller att ta hand om sina yngre syskon när föräldrarna går till jobbet, om de nu händelsevis har något sådant. Ingen av de vuxna familjemedlemmarna har någonsin gått i skola. Därför inser de inte vikten av utbildning och kompetensutveckling.

På grund av stor brist på medvetenhet och även på grund av bristande resurser kan de inte i tillräcklig grad uppmärksamma sin personliga hälsa och hygien.

De flesta familjer har många barn eftersom de inte iakttar barnbegränsning. Olyckligtvis främjar de tidiga äktenskap för sina barn, så att de själva får överta ansvaret att livnära sig.

Inkomstkälla – kasttillhörighet

Inkomstkällan beror främst på vilken kast de tillhör. Människorna i Banjara Basti tillhör följande kaster:

* Banjara – 250 familjer – fysiskt är de starka. De flesta av dem arbetar på byggarbetsplatser. Några av dem håller boskap för att stödja sin ekonomi, kvinnorna och barnen följer getterna till betesområden.

* Swami – 35 familjer – den viktigaste källan att tjäna sitt levebröd är att tigga, men numera har de börjat att göra andra små jobb också.

* Bawari Chowkidar – 18 familjer – tidigare brukade de arbeta som säkerhetsvakter för godsägare och affärsmän. Nu arbetar de som vakter på gårdar, fabriker och företag.

* Bhopa – 36 familjer – de brukade underhålla människor genom att spela musikinstrument ”Rawanhatta”. Både män och kvinnor sjunger mycket bra, speciellt damerna har vackra röster.

* Kalbelia eller Snake Charmers – 26 familjer – deras yrke är att fånga ormar från fälten för att tjäna sitt levebröd genom tiggeri medan de visar upp ormarna på offentliga platser och i bostadsområden.

* Dholi eller Nat – 15 familjer – de spelar med trummor på sociala och religiösa festligheter såsom bröllop, när någon föds etc för att tjäna ihop till sitt levebröd.

* Kunchia – 15 familjer – de ger ofta akupunktur behandlingar för att förtjäna uppehället.

* Giwaria – 20 familjer – de vandrar från hus till hus och säljer skönhetsprodukter, kosmetika och hushållsartiklar.

* Dakot – 15 familjer – de ber böner för att skydda människor från Guden Saturnus onda effekter.

* Muslimer – 55 familjer – tjänar sitt levebröd genom olika hantverk, lergodstillverkning, att göra leksaker etc.

Vanligtvis fortsätter de flesta av dem med sina gamla yrken medan andra har lärt sig några nya kunskaper för att tjäna sitt levebröd.

Många människor i Banjara Basti, inklusive kvinnor och barn, dricker alkohol, tuggar och röker tobak samt spelar om pengar. Detta är naturligtvis ett mycket stort problem och ökar deras misär.