AVI’s mål och vision

AVI är en ideell organisation vars mål i första hand är att ge människorna i byarna – Banjara Basti och Hathi Tiba – ”hjälp till självhjälp”. I dessa två byar i staden Sikar i Rajasthan, nordvästra Indien, ca 30 mil från Delhi, arbetar vi främst med barn, ungdomar och kvinnor.

 

AVIs huvudmål är att stödja befolkningen i byarna. Detta sker framför allt genom att stärka ett gott socialt beteende, eftersom detta är en grupp som inte är accepterade av övriga samhället. De så kallade kastlösa har ett rykte om sig att ha ett dåligt uppförande och accepteras därför till exempel inte i de vanliga skolorna. Vårt mål är att hjälpa dem så att de kan bli accepterade i samhället, att förbereda dem för att gå i en statlig- eller privatskola, att ge dem en gedigen utbildning så att de kan återvända till sina byar och hjälpa till i byarnas utveckling och att ge dem möjligheter att komma ut i arbetslivet.

 

Vår vision

AVIs vision är att invånarna i Banjara Basti och Hathi Tiba:

  • skall behandlas som alla andra människor.
  • har möjlighet att delta i andra samhällen/grupper.
  • håller sig rena, tvättar sina kläder och städar sina boendeytor regelbundet.
  • städar sin omgivning och håller dem rena.
  • har möjlighet att förbättra sina färdigheter för att kunna försörja sig.
  • känner till de negativa effekterna av tobak, tuggtobak, alkohol, gambling etc.
  • att alla barn från Banjara Basti och Hathi Tiba, genom vårt faddersystem, får möjlighet att
    ​gå i skola.