Våra projekt

Som volontär arbetar du i Banjara Basti, Hathi Tiba och/eller i Elevhemmet. Du arbetar måndag till fredag, cirka 15 till 20 timmar per vecka. AVIs engelsktalande personal följer med och stöttar dig hela tiden – du är aldrig ensam. Arbetet i Banjara Basti och Hathi Tiba är uppdelade i olika projekt – beroende på antalet volontärer på plats och det behov som för tillfället finns.
Undervisning
AVI har startat skolor med egna anställda lärare, både i Banjara Basti och Hathi Tiba. Lärarna undervisar framförallt i hindi och syslöjd, måndagar till lördagar. Skolorna fungerar som en samlingsplats. I skolan sker det många olika aktiviteter och hit kommer barnen från områdena varje dag.

I skolan förbereds de äldre barnen så att de en dag är redo att börja i den ”riktiga” skolan, det vill säga en privat eller statlig skola. Det viktigaste är att lära barnen socialt uppträdande och att skapa en lust att komma till skolan. Mycket av undervisningen kretsar kring nedanstående regler i skolan, samtidigt som vi också ger barnen baskunskaper i engelska och matematik på en grundläggande nivå.

I förskolan ligger fokus på lekar, sånger och träning i hindi. Vi vill få barnen att känna sig bekväma i och tycka om att gå till skolan – så att de redan från barnsben känner att det är naturligt att delta i skolans undervisning.

 

Hälsa och hygien
Vi tvättar barnens händer, ansikte och hjälper dem att borsta tänderna varje dag innan skolan börjar. Ibland hjälper vi dem också att duscha och tvätta sig och vi klipper deras naglar. Vi tar hand om barnens sår, lägger om dem och plåstrar om dem i den mån vi kan. Syftet är att öka hälsomedvetandet och hygientänket bland barnen och deras föräldrar.

Vi ger stöd till havande, nyblivna och ammande mammor, och följer särskilt upp nyfödda och/eller undernärda barn genom att mata, mäta och väga dem med jämna mellanrum.

Vi informerar också om de skadliga effekterna av tobak, tuggtobak och alkohol i syfta att missbruket bland föräldrarna och barnen ska minska.

Emellanåt har vi delat ut kondomer och samtidigt talat om vikten av barnbegränsning. Undervisning om HIV/AIDS förekommer också. Vid några tillfällen har vi också deltagit och hjälpt till vid stora vaccinationskampanjer.

 

Kvinnorna
Vid sidan av de vanliga basstudierna i hindi, matematik och engelska får kvinnorna möjlighet att lära sig att sy, skapa smycken och andra hantverk. Kvinnorna syr bland annat kläder till sina egna barn eller till barn från familjer där resurserna är väldigt små. Syftet med att kompetensutveckla kvinnorna är att de ska få chansen att utvecklas och bidra till familjens försörjning.

Tillverkning av smycken för försäljning – framför allt armband – har våren 2015 startat upp. Meningen är att volontärerna köper armbanden i Indien, tar med sig dem tillbaka och säljer dem vidare i Sverige. Överskottet kommer att ges som lön till de kvinnor som jobbar med att tillverka armbanden.

 

Barn med funktionsnedsättningar
Vi har också hjälpande verksamhet för att stödja och träna barn med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Det gör vi genom att erbjuda dem hjälpmedel i form av exempelvis extra undervisning och att bygga redskap som de kan använda för att stärka upp sina muskler. Syftet är att bryta tabut som oftast finns kring dessa funktionsnedsättningar, sprida kunskap om vilka hjälpmedel som kan användas och att hjälpa dem ekonomiskt med att skaffa de hjälpmedel de behöver.

 

Städa och underhålla området
Bostadsområdena och skolgårdarna i Hathi Tiba och Banjara Basti behöver med jämna mellanrum städas upp. På skolgården slängs det skräp; bland annat glas, metall och hushållssopor. Vi städar skolgården och omgivningen tillsammans med barnen samtidigt som vi pratar om nedskräpning och miljön. Syftet är att lära dem hålla rent och att inte skräpa ned –som alla vuxna gör. Vi hoppas och tror på ett renare samhälle genom att lära barnen från att de är små!

 

Elevhemmet

Tack vare ett målinriktat arbete och många sponsorer så kunde vi inviga Elevhemmet i Kanwar Pura, alldeles intill campen, den 23 april 2015. I juli 2015 var Elevhemmet klart för inflytt. Men vi mötte tyvärr många svårigheter och i dag står Elevhemmet tomt. En ny uppstart måste göras juli 2017. I Elevhemmet kan barnen bo under veckorna och där får de mat, omtanke och en trygg miljö. De kommer här att få mycket stöd för att klara skolan. Tillsammans med personalen på elevhemmet kommer volontärer att hjälpa till med praktiska saker i hemmet och hjälpa barnen med läxorna.