Varför volontärarbeta i Indien?

Det finns många anledningar till att volontärarbeta i Indien
Indien är ett stort land och därför ser situationen olika ut i olika delar av landet. I den delstat där AVI arbetar, Rajasthan, är utbildningsnivån låg och fattigdomen hög.

 

Kastsystemet
I Indien är befolkningen sedan urminnes tider uppdelade i ett kastsystem, vilket delar in människorna i olika kast. Befolkningen i Hathi Tiba och Banjara Basti är nomader, vilka tillhör de allra lägsta kasterna – de så kallade kastlösa.

 

Kvinnors och flickors utsatta situation
Indien hamnar på 134:e plats av 187, sämre än både Saudiarabien och Irak, när FN rankar faktorer som kvinnlig arbetslöshet, politisk representation och hälsa. Kvinnor och flickor åtnjuter inte samma rättigheter och möjligheter som män och pojkar i Indien. Kvinnliga foster aborteras, flickor äter sämre än pojkar och får sämre utbildning. Landets kvinnor plågas av människohandel, slaveri – och inte minst sexuella trakasserier och våldtäkter.

 

Utbildning
Grundutbildningen är kostnadsfri men ändå är det många barn som inte går i skolan. Anledningarna till det är många. Många föräldrar nekar sina barn att gå i skolan, istället ska barnen hjälpa till i hemmet, ta hand om sina småsyskon, valla getterna i markerna eller på något sätt hjälpa till med försörjningen. Oftast har föräldrarna själva aldrig gått i skolan – så någon sådan tradition finns inte.